Birger Schlaug på bokmässan

Birger besökte Bokmässan på fredagen för att tala om boken och signera. Det märkliga hände att man inte vågat lägga fram boken före det att han skulle tala eftersom risken fanns att böckerna skulle ta slut... Den nya upplagan hade inte hunnit fram!

Birger hade sällskap på Bokmässan med med den kinesiska kvinnan Kadisha Emily Hushayin som han just nu skriver en bok tillsammans med.